Metoda wywodzi się z ustawień wg. Berta Hellingera prowadzonych z udziałem reprezentantów. W ustawieniu indywidualnym klient ustawia swoją rodzinę przy pomocy małych plastikowych figurek, kartek lub innych przedmiotów w przestrzeni albo obrazów w wyobraźni. Ustawienie oddziałuje na dwu płaszczyznach - indywidualnej i systemowej, czyli powoduje zmiany w umyśle klienta oraz w samym systemie.

Techniki tej możemy używać zarówno do pracy nad życiem osobistym, jak i zawodowym. Stosowana jest w psychoterapii, doradztwie organizacyjnym, coachingu, diagnozowaniu trudności szkolnych i rozwojowych dzieci i młodzieży, wspieraniu procesów twórczych, samorozwoju. W zależności od potrzeb ustawienie może przybrać formę jednorazowej konsultacji lub może być punktem wyjścia do dłuższej pracy.

Korzyści wynikające z ustawienia to:

  • udrożnienie dostępu do własnych wewnętrznych zasobów/ potencjału,
  • trwałe uspokojenie i wzrost poczucia pewności siebie, uzyskanie nowych zasobów energii i poprawa nastroju,
  • zanik objawów nerwicowych,
  • wzrost zdolności do pracy,
  • uzyskanie możliwości budowania lepszych związków,
  • zniknięcie lub zmniejszenie bólu somatycznego,
  • dostęp do głębokiej nieświadomej wiedzy o własnym systemie rodzinnym, a także możliwość zainicjowania istotnych zmian.

 

Przed ustawieniami wskazane jest zebranie wywiadu rodzinnego dotyczącego ważnych wydarzeń z życia rodziców, ich rodzeństwa, dziadków i ich rodzeństwa oraz pradziadków. Chodzi tu o dramatyczne zdarzenia, takie jak: przemoc, prześladowania, zbrodnie, ciężkie choroby, kalectwo, choroby psychiczne, upośledzenie, utrata majątku, przeżycia wojenne, przesiedlenia, a także o osoby wykluczone (zapomniane, wcześnie zmarłe, również poronienia, aborcje, śmierć po porodzie). Znaczenie maja także wcześniejsze ważne związki, wielkie miłości, tęsknoty rodziców i dziadków.

cennik

  • 200 zł za spotkanie (sesja ustawień trwa zwykle około godziny)
coaching.jpg

Copyright © 2016. All Rights Reserved.