Propozycja przeznaczona dla osób, które nie potrzebują terapii, ale chcą się rozwijać i skuteczniej osiągać postawione sobie cele. Nastawiony jest na cel wybrany przez klienta, teraźniejszość, przyszłość i działanie. Wynikiem pracy coachingowej jest znalezienie i wcielenie w życie nowego rozwiązania zapewniającego osiągnięcie celu. Jest to forma pracy odpowiednia zarówno dla osób dorosłych, jak i dla młodzieży.

Coach dysponuje wiedzą na temat:

  • jak właściwie motywować klienta, aktywnie wspierać jego zaangażowanie w realizację pragnień,
  • odkrywania potencjału klienta, jego indywidualnych strategii i zasobów,
  • sposobów realizacji postawionych celów w sposób zgodny z osobistymi wartościami i potrzebami klienta,
  • wyznaczania zadań, które mają pomóc klientowi w realizacji jego celów, pokonywaniu ograniczeń, weryfikowaniu przekonań na temat siebie, świata, innych ludzi.

Klient podaje swój cel, pragnienie. W procesie coachingu klient przy pomocy coacha dociera do swoich niewykorzystanych zasobów, buduje nowe, skuteczne strategie i system wspierających przekonań. Coach tworzy z nim partnerską relację, nie daje rad ani gotowych rozwiązań. Coach motywuje, pyta, wspiera, pomaga spojrzeć z innej perspektywy i współtowarzyszy. Klient otwiera się na swoją kreatywność, podejmuje decyzje i działa. Sesja kończy się ustaleniem planu działania, a kolejna zaczyna się od jego ewaluacji i informacji zwrotnej.

 

Terapia aCoaching 
Jest istotna i zasadnicza różnica pomiędzy terapią a coachingiem. Klient coachingowy z założenia jest osobą potrafiącą podejmować decyzje, z odwagą wchodzącą w nowe doświadczenia i działanie. Ma dostęp do siebie i swoich emocji, a proces automotywacji nie jest poważnie zablokowany. Osoba taka przyglądając się celowi łatwo wchodzi w tryb działania oraz sprawdzania nowych rozwiązań. Bawi się z ciekawością doświadczeniem w teraźniejszości, by zmienić na lepsze swoją przyszłość. Klient, dla którego lepszym rozwiązaniem jest terapia często ma trudny dostęp do trybu działania. Może to wynikać z jego trudnych doświadczeń z przeszłości, relacji w rodzinie, nieprzepracowanych blokad emocjonalnych czy traum. Tego rodzaju problemy wymagają głębszej pracy terapeutycznej, często spojrzenia w przeszłość, odbudowania relacji, przyjrzeniu się systemowi rodzinnemu i przepływowi podstawowych emocji. Dla takiego klienta, zanim zdecyduje się na śmiały i energiczny krok w działanie, a przede wszystkim, zanim zacznie podejmować kluczowe decyzje, znacznie korzystniejsze będzie wzmocnienie fundamentów - praca w średnio lub długookresowej terapii.

Kiedy i na jakich zasadach Coaching może przejść w Terapię
Podczas sesji coachingowych klient intensywnie tworzy nowe sposoby osiągania celów i aktywnie sprawdza je w działaniu. Wspólnie z coachem przygląda się podstawowym przekonaniom dotyczącym siebie i swoich możliwości. Proces rozwija się w dobrym kierunku, gdy klient jest skoncentrowany na zmianie, podejmowaniu decyzji i działaniu. Może okazać się, że klient zaczyna zmagać się z blokadami opisanymi powyżej i nie jest w stanie ruszyć z miejsca. Może pojawić się silny lęk, obawy lub inne przeszkadzające emocje. W takim wypadku Coach/Terapeuta, w oparciu o swoją profesjonalną wiedzę, ma obowiązek poinformować klienta o swoich spostrzeżeniach i możliwościach dalszej pracy. Dalsza wspólna praca jest możliwa w oparciu o renegocjacje kontraktu na terapeutyczny i zgodną decyzję zarówno prowadzącego jak i klienta. Powoduje to zmianę celów i warunków kontraktu, zmieni się kierunek i punkt koncentracji procesu rozwojowego.

Coaching biznesowy dotyczy tematów związanych z pracą zawodową: jej przebiegiem, osobistą efektywnością, kompetencjami, planowaniem kariery, zmianą stanowiska czy zakresu odpowiedzialności, prowadzeniem własnej firmy. 
Life coaching zajmuje się życiem osobistym i jego aspektami: związkami, finansami, rodziną, zdrowiem, karierą – każdym z obszarów, który jest dla klienta ważny.

cennik

  • 60-90 minutowa sesja: 250 zł
  • cena dla firm i instytucji ustalana jest każdorazowo i zależy od zakresu wykonywanej usługi
coaching.jpg

Copyright © 2016. All Rights Reserved.