Zasady pracy w gabinecie Punkt Zwrotny

  • Decyzję o czasie trwania i rodzaju terapii/coachingu podejmują wspólnie terapeuta i klient.
  • Sesje odbywają się w ustalonych wcześniej godzinach. W przypadku spóźnienia klienta sesja nie ulega przedłużeniu. Opóźnienia powstałe z winy terapeuty odrabiamy w czasie następnej wizyty lub ustalamy inny termin.
  • Spotkania prosimy odwoływać najpóźniej poprzedniego dnia przed terminem wizyty. W przypadku nieodwołania wizyty należy za nią zapłacić przy następnym spotkaniu.
  • W przypadku decyzji o zaprzestaniu terapii prosimy o powiadomienie o tym terapeuty.
  • Wszelkie dane klienta i informacje od niego uzyskane są objęte tajemnicą zawodową. Wyjątek stanowią sytuacje zagrożenia życia lub zdrowia oraz inne sytuacje określone prawem.
  • Wszyscy terapeuci zobowiązani są do regularnego superwizowania swojej pracy przy zachowaniu anonimowości omawianych osób.

Cennik

Terapia par i małżeństw 200zł/ półtorej godziny
Terapia indywidualna 150 zł/spotkanie 50-60 minut
Ustawienia systemowe (Hellingerowskie) 200 zł za spotkanie (sesja ustawień trwa zwykle około godziny)
Grupa terapeutyczna dla osób cierpiących na zaburzenia depresyjno-lękowe 75 zł za spotkanie
Coaching  60-90 minutowa sesja: 250 zł
cena dla firm i instytucji ustalana jest każdorazowo i zależy od zakresu wykonywanej usługi
Egzamin i co dalej?... 150 zł /60 minut
Warsztaty asertywności Cena: 350 zł/osoba

Copyright © 2016. All Rights Reserved.