Monika Główczak-PolakMonika Główczak-Polak

 

 

psycholog, psychoterapeuta,
założycielka gabinetu Punkt Zwrotny

 

 

 • Prowadzi terapię indywidualną oraz par, małżeństw i rodzin,
 • Pracuje z osobami cierpiącymi na depresję, zaburzenia lękowe i nerwicowe oraz zaburzenia osobowości,
 • Zajmuje się również osobami przechodzącymi przez sytuacje kryzysowe, pomaganiem w określeniu na nowo swoich wartości, celów i priorytetów, odnalezieniu się w nowych okolicznościach, które przyniosło życie.

W pracy korzysta z podejścia systemowego wzbogacając je technikami psychoterapii neurolingwistycznej, hipnoterapią i przede wszystkim zdrowym rozsądkiem. W razie potrzeby współpracuje z lekarzami psychiatrami i specjalistami z innych dziedzin medycyny.

 

Doświadczenie zawodowe
Pracowała na Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w MSWiA oraz jako asystent w I klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie. Od 2001 prowadzi własny gabinet, współpracuje z CPPiT Psychomedica oraz gabinetem psychiatrycznym Psychiatria-Piotrowscy.

 

Wykształcenie

 • Studia magisterskie na wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja: stosowana psychologia kliniczna,
 • Kurs Terapii Rodzin i Małżeństw – dwuletni kurs Fundacji Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
 • Szkolenia „Terapia rodzin metodą ustawień systemowych Berta Hellingera” - kurs podstawowy i zaawansowany
 • Certyfikat Mistrza Prakyka NLP – Polski Instytut NLP
 • Certyfikat Praktyka NLP – Instituto Italiano di Programmazione Neurolinguistica
 • Szkolenia „Terapia poczucia winy” oraz „Kontrakt terapeutyczny” prowadzone przez Annegret Hallanzy
 • „Hipnoza i hipnoterapia” - Polski Instytut NLP
 • Jest jednym z założycieli Polskiego Stowarzyszenia Neurolingwistycznej Terapii NLPt.

Iwona Prusicka-KozłowskaIwona Prusicka-Kozłowska

 

 psycholog, psychoterapeuta, coach

 

 

Prowadzi:

 • terapię indywidualną, krótko- i długoterminową
 • indywidualne ustawienia systemowe/rodzinne na symbolach
 • treningi relaksacyjne indywidualne oraz grupowe
 • coaching indywidualny
 • grupowe treningi uważności dla dzieci

 

Specjalizuje się w pracy z osobami:

cierpiącymi z powodu lęku, depresji, nerwicy, przewlekłego zmęczenia, nadmiernego napięcia i stresu,
będącymi w kryzysie osobistym bądź zawodowym, stojącymi przed trudnymi wyborami, stojącymi u progu ważnych , życiowych decyzji.

 

W swojej pracy wykorzystuje wiedzę z zakresu:

neurolingwistyki,
hipnozy / hipnoterapii ericksonowskiej,
ustawień systemowych,
terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

 

Doświadczenie zawodowe:

Jako psychoterapeuta:
10 letnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i konsultacji psychologicznych w ośrodkach prywatnych.
Staż w Szpitalu Psychiatrycznym na oddziale ogólnopsychiatrycznym z pododdziałem podwójnej diagnozy.

Jako coach:
15 letnie doświadczenie korporacyjne na stanowisku Specjalisty, Trenera (umiejętności twarde), Analityka Biznesowego oraz Managera, w obszarze finansów oraz zarządzania projektami IT/IM.
Pracuje w środowisku międzynarodowym, rozumie biznes i specyfikę pracy korporacyjnej, chętnie pracuje z właścicielami firm, oraz osobami zatrudnianymi na wszystkich szczeblach organizacji.

Jej praca z klientem skoncentrowana jest na celu, rozwiązaniach, głębokim zrozumieniu przyczyn nieradzenia sobie w definiowanych obszarach. Towarzyszy klientowi w wyborze strategii, które pozwolą mu zbliżyć się do celu, identyfikowaniu przeszkód, ograniczających przekonań, a przede wszystkim w uświadamianiu sobie zasobów i umiejętności, które często stanowią fundament przyszłych zmian. W swojej pracy koncentruje się na tematach ważnych dla klienta i przez niego określonych. W pracy korzysta z regularnej superwizji.

 

Wykształcenie:

 • Posiada międzynarodowy certyfikat coacha ICC.
 • Posiada brytyjski certyfikat Trenera Mindfulness dla dzieci organizacji Youth Mindfulness
 • Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia podyplomowego –Studium Neuro-lingwistycznej Psychoterapii w Polskim Instytucie NLP,
 • Magister Psychologii (SWPS), oraz magister Ekonomii (WSB-NLU),
 • Absolwentka Podyplomowego Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ARG) - Manager Zasobów Ludzkich.

Magdalena KamienieckaMagdalena Kamieniecka

 

 

psycholog, trener, coach

 

 

Pracuje z młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi warsztaty i spotkania indywidualne.

Prowadzi coaching dla osób dorosłych, które:

 • chcą podjąć decyzje związane ze zmianą zawodową,
 • potrzebują dostrzec swoje sukcesy, zasoby i mocne strony, docenić siebie i zbudować poczucie własnej wartości,
 • chcą popracować nad komunikowaniem się i mówieniem o sobie z innymi ludźmi,
 • potrzebują zbudować plan działań w kontekście określonych celów,
 • odczuwają, że coś je powstrzymuje przed działaniem,
 • cierpią na „brak czasu”.

oraz coaching dla młodzieży (gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych), który dodatkowo obejmuje szereg zagadnień ważnych w okresie rozwoju człowieka, np.:

 • zastanowienie się, jaką ważną rolę pełnię w grupie swoich rówieśników,
 • nauczenie się radzenia sobie w sytuacjach, które odczuwam jako stresujące,
 • uczenie się określania i nazywania swoich umiejętności i kompetencji,
 • zastanowienie się nad tym, jaką szkołę wybrać, co chcę i mogę robić w przyszłości,
 • rozwinięcie swoich umiejętności planowania i stawiania celów,
 • przygotowanie się do egzaminu, wystąpienia na forum.

Magda Kamieniecka jest autorką programu „Co lubię robić” adresowanego do uczniów szkół gimnazjalnych, którego celem jest wspieranie młodych osób w decyzjach dotyczących wyboru szkoły i drogi edukacji (program od kilku lat współfinansowany jest przez Biuro Edukacji mst. Warszawy i realizowany jest w warszawskich gimnazjach).

Prowadzi warsztaty dla młodzieży w ramach Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha, których celem jest nauczenie się doceniania i nazywania swoich umiejętności i kompetencji. Współpracuje także z ośrodkiem WCIES (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń), gdzie prowadzi warsztaty dla nauczycieli w obszarze nabywania umiejętności wspierania uczniów w rozwoju edukacyjno – zawodowym.

Doświadczenie zawodowe:

 • Zaraz po ukończeniu w 2000 roku studiów na wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i półrocznym stypendium na Uniwersytecie w Leuven pracowała ponad 10 lat jako badacz rynku, a następnie strateg, współprowadząc wieloetapowe projekty marketingowe.
 • Równolegle, swoje zainteresowania psychologią, rozwijała studiując Psychologię Sportu na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Następnie w szkole Trenerów Biznesu TROP rozpoczęła cykl kształcący umiejętności trenera i coacha zakończony uzyskaniem certyfikatów.
 • Sposobem na regenerację były podróże, szczególnie długie wyprawy do Ameryki Południowej.
 • Od 2012 roku skoncentrowała się na pracy z młodzieżą oraz osobami towarzyszącymi młodym ludziom, w procesie wyboru drogi rozwoju edukacyjno – zawodowego.
 • Swoje doświadczenie badawcze, umiejętności obserwacji rynku i myślenie strategiczne wykorzystuje w Instytucie Badań Edukacyjnych pracując przy projektach związanych z edukacją i rynkiem pracy.

Jan JędrzejczykJan Jędrzejczyk

 

psycholog, psychoterapeuta, coach

 

 

Prowadzi:

 • psychoterapię indywidualną
 • coaching indywidualny

W ramach psychoterapii pracuje z problemami lękowymi, depresyjnymi, trudnymi emocjami (takimi jak gniew, wstyd, poczucie winy), problemami w relacjach, kryzysem życiowym, czy niskim poczuciem własnej wartości.

W coachingu pracuje m.in. z ulepszaniem własnej efektywności, wzmacnianiem pewności siebie, budowaniem determinacji do osiągania celów, dbaniem o równowagę życiową, ograniczaniem stresu i planowaniem kariery.

Korzysta z metod Coachingu Wielopoziomowego, Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii, podejść poznawczo-behawioralnych tzw. trzeciej fali, hipnozy, Panoramy Społecznej i innych. W pracy zależy mu na prawdziwych i trwałych zmianach u klientów, dlatego też opiera ją o podstawy naukowe.

Doświadczenie
Od 2011 pracuje z klientami prywatnie. Doświadczenie zdobywał w Akademickim Ośrodku Psychoterapii, Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego, na oddziałach psychiatrycznych: Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o., Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wykształcenie

 • studia doktoranckie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (w trakcie),
 • 4-letnie Studium Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii (w trakcie),
 • studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek psychologia, specjalizacja Psychoterapia,
 • Studium Coachingu MLC (Multi-Level Coaching) zakończone uzyskaniem certyfikatu Coacha MLC,
 • Certyfikaty Praktyka NLP i Mistrza Praktyka NLP (spełniające wymagania European Association for NLPt), Praktyka Beyond NLP, Praktyka Integral Eye Movement Therapy. W sumie około 1000 godzin szkoleń z różnych metod wspierania rozwoju & pomagania w rozwiązywaniu problemów.

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.